..:: യാഹൂ ചാറ്റ് ഇപ്പൊ ടാബ് ചെയ്യാം ::..


നിങ്ങള്‍ യാഹൂ ചാറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ടോ .. ഒരുപാടു വിന്ഡോസ് ആകെ എല്ലാം കൂടെ
അലമ്പ് ആണോ .. എന്നാല്‍ ഇ സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എടുത്തോ .. എല്ലാ മെസ്സേജ് ഉം കൂടെ
ഒരു വിന്‍ഡോ .. ടാബ് ടാബ് ആയി നിക്കും …

Download