..:: ഒരു ലിനക്സ് ടൂള്‍ ::..

എല്ലാവര്ക്കും അറിയാം ലിനക്സ് ntfs partition എടുക്കതില്ല എന്ന്
പക്ഷെ നമ്മുക്ക് അത് ചെയ്യാന്‍ പറ്റും .. വിധം താഴെ
കൊടുക്കുന്നു

Download Captive from here
Link

Eni enthanu Captive

Captive: The first free NTFS read/write filesystem for GNU/Linux

But Captive Work cheyanam enkil FUSE Kude venam Fuse evide kittum
Link

Evide ninnum fuse-2.7.3.tar.gz Edukkuva

Athinu Shesham

use tar -xvvzf fuse-2.7.3.tar.gz terminalil type cheyuka
athinu shesham a folder poyittu
./configure
make
make install

Eppo Captive Install cheyam

rpm -ivh captive-static-1.1.7-0.i386.rpm

Eppol Captive ready anu

use

mkdir /mnt/win_c
mount -t captive-ntfs /dev/hda1 /mnt/win_c

Eppo nammukku ntfs partition access cheyan pattum

Hope it will help some one