ഒരു സിഡ്നി യാത്ര ( ഓപ്പറ ഹൌസ് പിന്നെ ഹാര്‍ബര്‍ ബ്രിഡ്ജ് )

അങ്ങനെ ഓസ്ട്രേലിയ എത്തി , ഇന്ന് ക്യാമറയും കൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കറക്കം അപ്പൊ എടുത്ത കുറച്ചു അധികം പടങ്ങള്‍ … കൂടുതല്‍ പുറകാലെ വരുന്നതാരിക്കും

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    • ajitom
    • September 19th, 2010 12:04pm

    Aliya kollam tto…

  1. No trackbacks yet.

*