എന്നെ പറ്റി

ഞാന്‍ ഒരു പ്രോഗ്രാമ്മര്‍ , ഒരു നാട്ടിന്‍പുറത്തെ നസ്രാണി അച്ചായന്‍ ജീവിക്കാന്‍ വേണ്ടി മായ പഠിച്ചു ഇപ്പൊ pipeline design ഒക്കെ ആയി നടക്കുന്നു ..ഇപ്പൊ കംഗാരുവിന്റെ നാട്ടില്‍ .. ഇവിടെ ഒരു വിധം ജീവിച്ചു പോണു ..

ഇതും നമ്മുടെ ആണേ

..:: അധികം ഒന്നും ഇല്ല ::..

    • SONY
    • May 9th, 2011 2:46pm

    like ur profile very much..

  1. No trackbacks yet.

*