..:: കുറച്ചു മൊബൈല്‍ ഫോട്ടോസ് ::..

ഒരു ഹോട്ടല്‍ ഫോട്ടോ

 

ഹമ്മര്‍ ( എന്റെ ഡ്രീം വണ്ടി )

 

ഒരു ഇസ്രേല്‍ കൂണ്‍

 

ഷാരോണ്‍ … നല്ല സൂപ്പര്‍ പഴം ആണ്

 

  1. No comments yet.

  1. No trackbacks yet.

*