..:: വാലുണ്ടായ ദിനം ::..

അങ്ങനെ ഒരു വാലുണ്ടായ ദിനം കടന്നു വരുന്നു . വാലുണ്ടാകണ്ടാതിന്റെ ആവശ്യകത ആളുകളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണു എല്ലാ Feb 14um ഇ ദിനം കൊണ്ടാടുന്നത് (ആടാത്ത വാലുകളും അന്ന് ആടും ). ചെറിയ വലുള്ളവരും വലിയ വലുള്ളവരും വളഞ്ഞ വലുള്ളവരും ഒരു പോലെ കൊണ്ടാടുന്നു , ഇ സുദിനം . വാല് വേണമെന്നാഗ്രഹം ഉള്ളവരും അത് മുളക്കത്തവരും ദിനം പ്രതിഷേധിച്ച് തീര്‍ക്കുന്നു . വാലുള്ളവര്‍ വാലട്ടിനടക്കുന്നതില്‍ പരിഭവമില്ലാതെ എല്ലാവര്‍ക്കും Valentines Day ആശംസകള്‍

സസ്നേഹം,
ഒരു വലുമുറിഞ്ഞവന്‍

ഇതു എനിക്ക് എന്റെ കൂട്ടുകാരന്‍ പ്രവീണ്‍ തന്നതാണ് …
ഞാന്‍ അത് മലയാളത്തില്‍ ആക്കി .. എന്തേലും കോപ്പിറൈറ്റ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എങ്കില്‍ ദയവു ചെയിതു അറിയിക്കുക പോസ്റ്റ് നീക്കുന്നതരിക്കും

  • കാപ്പിലാന്‍
  • February 14th, 2009 12:03am

  🙂

  Murivaalan 🙂

  • ജയേഷ്
  • February 16th, 2009 3:22pm

  aathmarosham

 1. No trackbacks yet.

*