Archive for 2008

..:: ഇന്നു ലോക എയിഡ്സ് ദിനം ::..

Support World AIDS Day

ഇന്നു ലോക എയിഡ്സ് ദിനം …
ആരേം സഹായിച്ചില്ല എങ്കിലും കരുണയോടെ ഒരു നോട്ടം
മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തില്‍ ഒരു അനുകമ്പയുടെ സ്നേഹം ..
കുടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക്

http://www.worldaidsday.org